Thứ Năm , Tháng Tư 18 2024

Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads

Google chính thức gửi thông báo đến những nhà quảng cáo rằng sẽ thay đổi Google Adwords thành Google Ads vào ngày 24 tháng 7 năm 2018. Những nội dung Google sẽ thay đổi
  • Thương hiệu Google Ads mới: bao gồm tên, và biểu tượng mới. Những thay đổi này sẽ hiển thị trong giao diện adwords, trung tâm trợ giúp, những chứng từ thanh toán v.v.
  • URL sử dụng để truy cập vào tài khoản Adwords sẽ được chuyển đổi từ adwords.google.com.vn thành ads.google.com.vn và trung tâm trợ giúp của Adwords sẽ được thay đổi từ support.google.com/adwords sang support.google.com/google-ads.
  • Google cũng thông báo rõ rằng việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất chiến dịch, điều hướng và báo cáo quảng cáo.
Thông báo thay đổi giao diện Adwords Google cũng gửi thông báo đến những nhà quảng cáo và những đối tác quảng cáo của Google rằng “giao diện mới” của Google Adwords sẽ được chuyển đổi hoàn toàn. Thay đổi này sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 07 năm 2018. Người dùng sẽ không thể sử dụng giao diện Adwords cũ được nữa.

Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads

Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads
Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads

About Ts.Nguyên

Check Also

Top 10 website tạp chí công nghệ nổi tiếng thế giới

Top 10 website tạp chí công nghệ nổi tiếng thế giới

Như bạn đã biết thì công nghệ ngày nay thay đổi rất nhanh có thể …

Trả lời